Welcome to Columbia Machine Sp. z o.o.

Technology of future

O nas / About us

Spółka Columbia Machine Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-333), ul. Powstańców Śląskich 2-4 jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000586249. Kapitał zakładowy opłacony w calości: 31,000 PLN.
Columbia Machine Sp. z o.o. with its registered seat in Wrocław (53-333), ul. Powstańców Śląskich 2-4. Register of entities maintained by the District Court for Wrocław-Fabryczna, 6th Commercial Division of the National Court Register, KRS No. 0000586249.
Share Capital of 31,000 PLN.

Dane adresowe / Company address

Columbia Machine Sp. z o.o.
53-333 Wrocław
ul. Powstańców Śląskich 2-4

KRS: 0000586249
NIP: 899-277-77-69
REGON: 363023528

Dane kontaktowe / Contact info

Columbia Machine Sp. z o.o.

tel. +48 668 122 012

e-mail: marand@colmac.com
www.colmac.com.pl

Columbia Machine, Inc.

Columbia Machine Sp. z o.o. jest członkiem Grupy Columbia Machine, Inc. z siedzibą w Vancouver (Stany Zjednoczone).
Columbia Machine Sp. z o.o. is a member of Columbia Machine, Inc. based in Vancouver (USA).

Techmatik S.A.

Columbia Machine Sp. z o.o. planuje połączenie z firmą Techmatik S.A., liderem w Polsce wśród producentów formy do kostki brukowej i galanterii betonowej oraz nowoczesnych wibropras.
Columbia Machine Sp. z o.o. is planning to merge with Techmatik S.A., the leader in Poland among manufacturers of moulds for production of paving blocks and decorative concrete products; modern, high-performance concrete block machine and modern, concrete products production equipment.

Aktualności

Plany połączenia spółki Techmatik S.A ze spółką Columbia Machine Sp. z o.o.
04.10.2017
Zarząd spółki Columbia Machine Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 500 § 2[1] Kodeksu spółek handlowych, udostępnia – bezpłatnie do publicznej wiadomości - uzgodniony w dniu 22 września 2017r. plan połączenia spółki Techmatik S.A. z siedzibą w Radomiu (spółka przejmująca) ze spółką Columbia Machine Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (spółka przejmowana). Zobacz plan połączenia.